تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف I

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Identifier (in Computer Programming) شناسه (در برنامه نویسی)
Insert key کلید درج - کلید اینسرت
Input Device دستگاه ورودی
Infinite Loop حلقه بی نهایت
Influencer اینفلوئنسر
ILOVEYOU Computer Worm کرم رایانه‌ای ILOVEYOU
Instant Messaging - IM پیام رسانی فوری
Ingress Protection Marking - International Protection Marking - IP Code درجه حفاظت بین المللی - کد آی پی
Inheritance وراثت
Increment Operator عملگر افزایش
Intelligent Personal Assistant - IPA دستیار شخصی هوشمند
Installation, Setup نصب - اینستال کردن
Internet Explorer - IE اینترنت اکسپلورر
IP Address آدرس آی پی
Interpreted Language زبان تفسیری
Internet of Things - IoT اینترنت چیزها
Icon آیکن
IntelliSense اینتلیسنس
Interpreter مفسر
Integrated Development Environment - IDE محیط یکپارچه توسعه - آی دی ای
Inkscape اینک اسکیپ
iOS آی اُ اس