تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Sprite

دانلود شکلک اسکرچ – سری چهاردهم – شکلک عددهای انگلیسی

در چهاردهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک اعداد انگلیسی را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری سیزدهم – شکلک میوه ها

در سیزدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک میوه های مختلف را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری دوازدهم – شکلک هواپیما

در دوازدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید یازده شکلک هواپیما را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری دهم – شکلک تفنگ و شمشیر

در دهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید سه شکلک تفنگ، شمشیر و فشنگ را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری نهم – شکلک سر حیوانات

در نهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می توانید شکلک سر حیوانات را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری هشتم – آیکن شبکه های اجتماعی

در هشتمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل آیکن های شبکه های اجتماعی محبوب را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری هفتم – موتورسیکلت

در هفتمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل تصاویر موتورسیکلت را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری ششم – جواهر و گنج

در ششمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل تصاویر گنج و جواهر را به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری پنجم – ماشین

در پنجمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلکی شامل تصاویر مختلف ماشین را به رایگان دانلود کنید.

Read More