تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف Z

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Zetta زتا
Zero-click attack حمله صفر-کلیک
Zero Day روز صفر
Z-order ترتیب عمقی
Zombie زامبی