تنظیمات نمایش چندستونی متن در پنجره Columns مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با جزئیات پنجره Columns آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

تغییر اندازه ستون ها در متن های چند ستونی در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر اندازه ستون‌های متن آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

نمایش متن در قالب چند ستون در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه نمایش متن به صورت چند ستونی آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

تغییر فرمت و جهت متن داخل شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر فرمت و جهت متن داخل شکل آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

رنگ آمیزی و تغییر رنگ شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه انتخاب رنگ برای رنگ آمیزی داخل شکل آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

اعمال سریع سبک یا استایل های آماده روی شکل در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اعمال سریع استایل های پیشفرض روی اشکال آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید