تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Scratch

دانلود شکلک اسکرچ – سری 23 – شکلک درخت

در بیست و سومین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید تعدادی شکلک درخت را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری پانزدهم – تصاویر هوای ابری، بارانی و برفی

در پانزدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تصاویر هوای ابری، بارانی و برفی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری 22 – شکلک برف

در بیست و دومین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های برف و دانه برف را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری چهاردهم – تصاویر زمینه اسلیمی

در چهاردهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه با طرح اسلیمی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری 21 – شکلک آتش و شعله

در بیست و یکمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های آتش و شعله را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری سیزدهم – تصاویر خیابان و جاده

در سیزدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه خیابان و جاده را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری بیستم – شکلک بمب و دینامیت

در بیستمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های بمب و دینامیت را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری دوازدهم – تصاویر بافت دار

در دوازدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه بافت دار با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود شکلک اسکرچ – سری نوزدهم – شکلک مهره بازی

در نوزدهمین سری از مجموعه شکلک های اسکرچ می‌توانید شکلک های مهره بازی را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More

دانلود پس زمینه اسکرچ – سری یازدهم – تصاویر زمینه ستاره ای

در یازدهمین سری از مجموعه پس زمینه های اسکرچ می‌توانید تعدادی تصویر زمینه ستاره ای با رنگ های متنوع را برای اسکرچ به رایگان دانلود کنید.

Read More