تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف E

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Microsoft Excel مایکروسافت اکسل
Exa اگزا
Eyedropper - Eye Dropper قطره چکان
Email attachment ضمیمه ایمیل - پیوست ایمیل - ضمیمه پست الکترونیک - ضمیمه رایانامه - ایمیل اتچمنت
Error message پیام خطا
Exit rate نرخ خروج
Email Spoofing رایانامه نگاری جعلی - ایمیل اسپوفینگ
End Key کلید End
Esc Key - Escape Key کلید Esc
Email - Electronic Mail ایمیل - رایانامه - پست الکترونیک
Enter Key - Return Key کلید اینتر - کلید ریترن
Encapsulation کپسوله سازی
Enumerated Data Type نوع داده شمارشی
E-book Reader کتاب خوان الکترونیک
Electronic paper, e-paper کاغذ الکترونیک
E Ink جوهر الکترونیک
Emoji ایموجی
Email Spam هرزنامه، اسپم ایمیلی
E-book کتاب الکترونیک
E-commerce تجارت الکترونیک
Microsoft Edge مایکروسافت اج
Emoticon شکلک