تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف N

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Navigation bar نوار ناوبری
Notepad++ نت پد پلاس پلاس
Microsoft Notepad مایکروسافت نت پد - مایکروسافت نوت پد
Dark mode - Night mode حالت تاریک - حالت شب
Numeric Keypad صفحه کلید عددی
Near Field Communication - NFC ارتباط حوزه نزدیک - ان اف سی
Volatile memory, Non-Volatile memory حافظه فرار، حافظه غیرفرار
Newbie, noob نیوبی، نوب
Netbook نت بوک
Nofollow Link پیوند بدون تعقیب
Num Lock نام لاک