تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Linux

خط فرمان لینوکس – کاوش سیستم و جزئیات دستور ls

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با جزئیات دستور ls و آپشن ها و آرگومان های دستورات خط فرمان آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – تغییر دایرکتوری کاری فعلی

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با دستور cd و روش های تغییر دایرکتوری کاری با کمک مسیرهای مطلق و نسبی آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – ناوبری و پیمایش سیستم فایل

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با درخت سیستم فایل در لینوکس و دستوراتی برای چاپ نام دایرکتوری کاری فعلی و فهرست کردن محتویات دایرکتوری آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – چند دستور ساده و پایان نشست ترمینال

در این قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با چند دستور ساده خط فرمان و نحوه پایان دادن نشست‌های ترمینال آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – آشنایی با شل و ایمولاتورهای ترمینال

در این بخش از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس با مفاهیم Shell و Terminal آشنا می‌شوید.

Read More

خط فرمان لینوکس – مقدمه

در این مطلب، به عنوان بخشی از مقدمه کتاب خط فرمان لینوکس با مفهوم آزادی در حوزه کامپیوترها و دلایل نیاز به خط فرمان آشنا می‌شوید.

Read More

ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس – درباره کتاب

در اولین قسمت از ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس (The Linux Command Line) نوشته William Shotts با این کتاب آشنا می‌شوید.

Read More