اعمال سریع سبک یا استایل های آماده روی تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه اعمال سریع استایل‌های آماده روی تصاویر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

تغییر رنگ تصویر و رنگ آمیزی مجدد عکس در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر رنگ تصویر در ورد آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

لغو تغییرات و بازنشانی تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه لغو تغییرات و بازنشانی تصویر به حالت اصلی آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

کراپ کردن تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه کراپ کردن تصاویر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

فشرده سازی تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه فشرده سازی و کاهش حجم تصویر در ورد آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

قرینه یا آینه کردن تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه آینه کردن تصویر در ورد آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

تغییر موقعیت و جابجایی تصویر روی صفحه در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه جابجایی تصویر و تغییر موقعیت عکس ها آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

چرخش تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با روش‌های چرخش تصویر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

تغییر اندازه تصویر در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه تغییر اندازه تصویر در این واژه پرداز آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید