تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف M

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Menu منو
Music visualization مصورسازی موسیقی
Mega مگا
Mousepad ماوس پد
Menu bar نوار منو - منو بار
Media player software نرم افزار مدیا پلیر - نرم افزار پخش کننده رسانه
Mnemonic character - Access key کاراکتر حافظه یار - کاراکتر یادیار - کاراکتر نمونیک - کلید دسترسی
Scroll wheel - Mouse wheel چرخ اسکرول - چرخ ماوس
Middle-click کلیک وسط - کلیک میانی
Microsoft Notepad مایکروسافت نت پد - مایکروسافت نوت پد
Microsoft Paint مایکروسافت پینت
Checkbox چک باکس - جعبه بررسی
Menu Key - Application Key کلید منو - کلید اپلیکیشن
Monospaced Font فونت تک فاصله
Minification کمینه سازی
Man in The Middle Attack - MITM حمله مرد میانی
Metadata فراداده، متادیتا
Modifier key کلید تغییردهنده
Mobile Number Portability - MNP ترابردپذیری شماره موبایل
Mouse ماوس، موشواره
Markup Language زبان نشانه گذاری
Microsoft Visual Studio مایکروسافت ویژوال استودیو
Mark Zuckerberg مارک زاکربرگ
Microsoft Edge مایکروسافت اج
Microsoft مایکروسافت
Malware بدافزار
Microsoft Access مایکروسافت اکسس