واژه‌های آغاز شده با حرف M

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Microsoft Notepad مایکروسافت نوت پد
Microsoft Paint مایکروسافت پینت
Checkbox چک باکس - جعبه بررسی
Menu Key - Application Key کلید منو - کلید اپلیکیشن
Monospaced Font فونت تک فاصله
Minification کمینه سازی
Man in The Middle Attack - MITM حمله مرد میانی
Metadata فراداده، متادیتا
Modifier key کلید تغییردهنده
Mobile Number Portability - MNP ترابردپذیری شماره موبایل
Mouse ماوس، موشواره
Markup Language زبان نشانه گذاری
Microsoft Visual Studio مایکروسافت ویژوال استودیو
Mark Zuckerberg مارک زاکربرگ
Microsoft Edge مایکروسافت اج
Microsoft مایکروسافت
Malware بدافزار
Microsoft Access مایکروسافت اکسس