واژه‌های آغاز شده با حرف M

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Minification کمینه سازی
Man in The Middle Attack - MITM حمله مرد میانی
Metadata فراداده، متادیتا
Modifier key کلید تغییردهنده
Mobile Number Portability - MNP ترابردپذیری شماره موبایل
Mouse ماوس، موشواره
Markup Language زبان نشانه گذاری
Microsoft Visual Studio مایکروسافت ویژوال استادیو
Mark Zuckerberg مارک زاکربرگ
Microsoft Edge مایکروسافت اج
Microsoft مایکروسافت
Malware بدافزار
Microsoft Access مایکروسافت اکسس

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری