تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف O

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Organic search results - Natural search results نتایج جستجوی ارگانیک - نتایج جستجوی طبیعی
One-Time Password - OTP رمز یکبار مصرف
Output Device دستگاه خروجی
Obfuscation مبهم سازی
Online, Offline آنلاین و آفلاین
USB On-The-Go, USB OTG یو اس بی او تی جی
Online Food Ordering سفارش آنلاین غذا
Operator عملگر
One Percent Rule قانون یک درصد
Optical Character Recognition - OCR تشخیص کاراکتر نوری
Opera اپرا
Open Source منبع باز - متن باز
Operating System - OS سیستم عامل
Object-Oriented Programming - OOP برنامه نویسی شئ گرا