واژه‌های آغاز شده با حرف Q

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
QR Code کد کیو آر
Queue صف