تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با حرف Q

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Quetta کوئتا
QR Code کد کیو آر
Queue صف