واژه تصادفی

Click-through rate - CTR

معادل فارسی: نرخ کلیک

نرخ کلیک یا Click-through rate - CTR چیست؟ نرخ کلیک (Click-through rate) یا به اختصار CTR عبارتست از نرخ تعداد کاربرانی که روی لینکی در یک صفحه‌ی وب، ایمیل یا آگهی کلیک می‌کنند به کل کاربرانی که آن صفحه یا ایمیل را مشاهده کرده‌اند. بیشتر بخوانید

مجله فناوری تک دیک

تازه‌ترین واژه‌های تک دیک

رویدادنمای فناوری

از رویدادنمای فناوری تک دیک بازدید کنید یا رویداد خود را ثبت نمایید.