تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه تصادفی

کراپ Crop

Crop

معادل فارسی: کراپ، برش

کراپ یا Crop چیست؟ کراپ یا برش (Crop) در مورد تصاویر به عملی اطلاق می‌شود که طی آن بخشی از یک تصویر حذف می‌شود. هدف از این عمل، معمولا حذف بخش‌های نامناسب و ناخواسته، تغییر نسبت تصویر یا تأکید بیشتر روی بخشی از تصویر است. بیشتر بخوانید

مجله فناوری تک دیک