واژه تصادفی

Flowchart

معادل فارسی: فلوچارت، روندنما

فلوچارت یا Flowchart چیست؟ فلوچارت (Flowchart) یا روندنما نوعی دیاگرام است که برای نمایش ترتیب و نحوه‌ی عملکرد گام‌های مختلف یک الگوریتم یا فرایند به کار می‌رود. در نمودار فلوچارت، هر گام بسته به نوع خود با اشکال هندسی مختلفی از قبیل مستطیل، لوزی، متوازی الاضلاع و ... نمایش داده می‌شود. ترتیب وقوع گام‌ها با اتصال این اشکال از طریق فلش مشخص می‌شود و در داخل هر شکل توصیفی از آن گام نوشته می‌‌شود. بیشتر بخوانید

مجله فناوری تک دیک

تازه‌ترین واژه‌های تک دیک

رویدادنمای فناوری