واژه تصادفی

Constant

معادل فارسی: ثابت

ثابت یا Constant چیست؟ ثابت (Constant) در زبان‌های برنامه نویسی به مقداری گفته می‌شود که در طول اجرای برنامه غیر قابل تغییر است. بیشتر بخوانید

مجله فناوری تک دیک

تازه‌ترین واژه‌های تک دیک