تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه تصادفی

Decrement Operator

معادل فارسی: عملگر کاهش

عملگر کاهش یا Decrement Operator چیست؟ عملگر کاهش (Decrement Operator) عملگری یکانی است که عملوند خود را یک واحد کاهش می‌دهد. هر چند این عمل به صورت معمولی و از طریق عملگرهای تفریق و انتساب نیز قابل انجام است ولی به دلیل رایج بودن و کاربرد بالای آن در برنامه‌نویسی، توسط اغلب زبان‌های امروزی مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد. بیشتر بخوانید

مجله فناوری تک دیک