تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه تصادفی

Trialware

معادل فارسی: امتحان افزار

امتحان افزار یا Trialware چیست؟ Trialware به نرم افزارهایی گفته می‌شود که دارای محدودیت زمانی بوده و کاربر می‌تواند طی دوره‌ی آزمایشی، بخش‌های مختلف آن را مورد تست و بررسی قرار دهد. بیشتر بخوانید

مجله فناوری تک دیک