واژه تصادفی

JavaScript Object Notation - JSON

معادل فارسی: جی سان

جی سان یا JSON چیست؟ جی سان (JSON) نوعی فرمت داده متنی است که در آن از متون قابل خواندن ... بیشتر بخوانید

رویدادنمای فناوری

از رویدادنمای فناوری تک دیک بازدید کنید یا رویداد خود را ثبت نمایید.