واژه تصادفی

Kebab Case

معادل فارسی: کباب کیس - نگارش کبابی

کباب کیس یا Kebab Case چیست؟ کباب کیس (Kebab Case) به گونه‌ای از نگارش واژه ها و عبارات مرکب گفته می‌شود که در آن بخش‌ها یا واژه‌های تشکیل دهنده عبارت به جای فاصله با کمک کاراکتر - (موسوم به هایفن Hyphen) از یکدیگر جدا می‌شوند. در زبان فارسی این اصطلاح با عنوان نگارش کبابی نیز شناخته می‌شود. بیشتر بخوانید

مجله فناوری تک دیک

تازه‌ترین واژه‌های تک دیک

رویدادنمای فناوری