تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه تصادفی

Hibernation, Hibernate

معادل فارسی: هایبرنیشن، هایبرنیت

هایبرنیشن یا Hibernation چیست؟ هایبرنیشن (Hibernation) در رایانه به حالتی گفته می‌شود که در آن ضمن حفظ وضعیت، رایانه در حالت خاموشی قرار می‌گیرد. این واژه در لغت به معنای خواب زمستانی می‌باشد. بیشتر بخوانید

مجله فناوری تک دیک