تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

واژه‌های آغاز شده با اعداد

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
3D Printing, 3D Printer چاپ سه بعدی، چاپگر سه بعدی
404 Not Found Error خطای 404 - پیدا نشد