تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس (در حال تکمیل)

آنچه در این صفحه مشاهده می‌کنید فهرست مطالب نسخه فارسی کتاب خط فرمان لینوکس (عنوان اصلی: The Linux Command Line) نوشته William Shotts است. نسخه اصلی کتاب (به زبان انگلیسی) از طریق وبسایت رسمی آن (https://linuxcommand.org) قابل دسترسی است. در این کتاب با جزئیات خط فرمان لینوکس و دستورات آن آشنا می‌شوید. این ترجمه در حال تکمیل است و به صورت رایگان توسط وبسایت تک دیک ترجمه و به مرور زمان منتشر می‌شود.

این کار تحت مجوز Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License قرار دارد.

فهرست مطالب ترجمه کتاب خط فرمان لینوکس