واژه‌های آغاز شده با حرف T

واژه‌ی انگلیسیواژه‌ی معادل فارسی
Tag تگ - برچسب
Task Manager تسک منیجر
Touchscreen صفحه لمسی
Touchpad تاچ پد، ترک پد
Thumbnail تصویر بندانگشتی
Two-Factor Authentication - 2FA تصدیق هویت دو عاملی
Tablet تبلت
Text editor ویرایشگر متن
Tab key کلید Tab، کلید جهش، کلید جدولی، کلید جدول‌ساز
Trialware امتحان افزار
Turing test تست تورینگ
Trojan تروجان

واژه نامه تخصصی رایانه و فناوری