پروژه حرکت شکلک در چهار جهت با کمک کلیدهای پیکانی در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه حرکت و جابجایی شکلک در چهار جهت با کمک کلیدهای پیکانی به عنوان بخشی از بازی تعقیب ستاره در اسکرچ آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر پس زمینه با کمک قطعه های کد در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه تغییر پس زمینه با کمک قطعه ها آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر حالت شکلک در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه تغییر حالت شکلک در اسکرچ و ایجاد تأخیر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه حرکت بازیکن به سمت بالا و پایین با فشردن کلید در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه حرکت بازیکن به بالا و پایین هنگام فشردن کلیدهای جهت آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه حرکت بازیکن به راست و چپ با فشردن کلید در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه حرکت بازیکن به راست و چپ هنگام فشردن کلیدهای جهت آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه پرواز پروانه در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه پرواز پروانه آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

آشنایی بیشتر با جزئیات ناحیه کد در ویرایشگر اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با جزئیات ناحیه کد (Code area) بیشتر آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه جابجایی آرام شکلک حروف در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه جابجایی آرام شکلک حروف آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر ظاهر حروف هنگام فشردن کلید در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه تغییر ظاهر حروف هنگام فشردن کلید آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

پروژه تغییر اندازه حروف با کلیک روی آن‌ها در اسکرچ

در این قسمت از مجموعه آموزشی اسکرچ با نحوه ساخت پروژه تغییر اندازه حروف با کلیک آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید