تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مایکروسافت پاورپوینت

آشنایی با نمای پشت صحنه (Backstage view) در مایکروسافت پاورپوینت

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت پاورپوینت با نمای پشت صحنه آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با جزئیات ریبون دستورات در مایکروسافت پاورپوینت

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت پاورپوینت با جزئیات ریبون دستورات آشنا می‌شوید.

Read More

سفارشی سازی نوار ابزار دسترسی سریع در مایکروسافت پاورپوینت

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت پاورپوینت با نحوه سفارشی سازی نوار ابزار دسترسی سریع آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با اجزای مختلف نوار عنوان در مایکروسافت پاورپوینت

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت پاورپوینت با اجزای مختلف نوار عنوان بیشتر آشنا می‌شوید.

Read More

آشنایی با اجزای اصلی رابط کاربری مایکروسافت پاورپوینت

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت پاورپوینت با اجزای اصلی رابط کاربری این نرم افزار نظیر نوار عنوان، ریبون و بخش پیش نمایش اسلایدها آشنا می‌شوید.

Read More

اجرای پاورپوینت و ایجاد اولین پرزنتیشن

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت پاورپوینت با نحوه اجرای پاورپوینت و همچنین نحوه ایجاد اولین پرزنتیشن آشنا می‌شوید.

Read More

معرفی پاورپوینت و شروع دوره آموزشی

در اولین قسمت از مجموعه آموزش مایکروسافت پاورپوینت با نرم افزار ارائه پاورپوینت و پیش‌نیازهای دوره‌ای که پیش روی شماست آشنا می‌شوید.

Read More