تراز متن در CSS – ویژگی text-align

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تراز کردن افقی متن و ویژگی text-align آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

جهت در CSS – ویژگی direction

در این قسمت از مجموعه آموزشی CSS با نحوه تعیین جهت متن و ویژگی direction آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید

المان <style> در HTML و استایل شیت های داخلی

در این قسمت از مجموعه آموزشی HTML با المان <style> و نحوه درج استایل‌های داخلی در سند آشنا می‌شوید.

بیشتر بخوانید