تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Worksheet

اجرای اکسل و ایجاد اولین ورک بوک

در این قسمت از دوره آموزش مایکروسافت اکسل تک دیک با مفاهیم ورک بوک و ورک شیت و همچنین نحوه اجرا و ایجاد اولین ورک بوک آشنا می‌شوید.

Read More

مایکروسافت اکسل Microsoft Excel

مایکروسافت اکسل یا Microsoft Excel چیست؟ مایکروسافت اکسل (Microsoft Excel) یک نرم افزار ویرایش صفحه گسترده (Spreadsheet) است که توسط

Read More

صفحه گسترده Spreadsheet

صفحه گسترده یا Spreadsheet چیست؟ صفحه گسترده (Spreadsheet) به نرم افزارهایی گفته می‌شود که داده های کاربر را به فرم

Read More