تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

مبانی کامپیوتر

آشنایی با اجزا و قسمت های اصلی آشکار در کامپیوتر

در این قسمت از مجموعه آموزشی مبانی کامپیوتر با اجزای اصلی آشکار و پرکاربرد کامپیوتر شامل کیس کامپیوتر، مانیتور، کیبورد و ماوس کامپیوتر آشنا می‌شوید.

Read More

کامپیوتر چیست؟ آشنایی با کاربردها و جزئیات کامپیوترها

در این قسمت از مجموعه آموزشی مبانی کامپیوتر با کامپیوترها، کاربردها، اجزا و انواع کامپیوترها و همچنین مزایا و معایب استفاده از آن‌ها آشنا می‌شوید.

Read More

معرفی مجموعه آموزشی مبانی و اصول کار با کامپیوتر

در اولین قسمت از مجموعه آموزشی مبانی و اصول کار با کامپیوتر، با این دوره آموزشی و پیشنیازهای آن آشنا می‌شوید.

Read More