تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Symbol

درج نماد و علامت های خاص در مایکروسافت ورد

در این قسمت از مجموعه آموزشی مایکروسافت ورد با نحوه درج نمادها و علامت‌های خاص در ورد آشنا می‌شوید.

Read More