تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ROM

حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی Programmable Read-Only Memory – PROM

حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی یا Programmable Read-Only Memory – PROM چیست؟ حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی (PROM)

Read More

حافظه فقط خواندنی – رام Read-Only Memory – ROM

حافظه فقط خواندنی (رام) یا Read-Only Memory – ROM چیست؟ رام (ROM) یا حافظه فقط خواندنی (Read-Only Memory) یکی از

Read More