تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

web 1.0

Web 2.0

وب 2.0 یا Web 2.0 چیست؟ وب 2.0 (یا Web 2.0) اصطلاحی است در مورد وبسایت‌هایی که روی محتواهای تولیدی

Read More