تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

User Experience

تجربه کاربری User Experience – UX

تجربه کاربری یا User Experience چیست؟ تجربه کاربری (User Experience به اختصار UX یا UE) در حوزه رایانه، به تجربه

Read More