تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

url bar

نوار آدرس Address bar

نوار آدرس یا Address bar چیست؟ نوار آدرس (Address bar) بخشی حاوی یک فیلد متنی است که معمولا برای نمایش

Read More