تصویر بندانگشتی Thumbnail

تصویر بندانگشتی یا Thumbnail چیست؟ تصویر بندانگشتی (Thumbnail) به تصاویر کوچکی گفته می‌شود که از روی یک تصویر اصلی یا

بیشتر بخوانید