نهان نگاری Steganography

نهان نگاری یا Steganography چیست؟ نهان نگاری (Steganography) به فرایندی گفته می‌شود که طی آن تلاش می‌شود موجودیتی نظیر متن،

بیشتر بخوانید