تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

siri

دستیار شخصی هوشمند Intelligent Personal Assistant

دستیار شخصی هوشمند یا Intelligent Personal Assistant – IPA چیست؟ دستیار شخصی هوشمند (Intelligent personal assistant یا به اختصار IPA)

Read More