تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Screen saver

اسکرین سیور Screensaver

محافظ صفحه نمایش یا اسکرین سیور (Screensaver) چیست؟ اسکرین سیور (Screensaver یا Screen saver) به گونه‌ای از برنامه های کامپیوتری

Read More