تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

read only memory

حافظه فقط خواندنی – رام Read-Only Memory – ROM

حافظه فقط خواندنی (رام) یا Read-Only Memory – ROM چیست؟ رام (ROM) یا حافظه فقط خواندنی (Read-Only Memory) یکی از

Read More