تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

ppcm

تراکم پیکسلی Pixel Density و پی پی آی PPI

تراکم پیکسلی Pixel Density و پی پی آی PPI چیست؟ تراکم پیکسلی (Pixel Density) اصطلاحی است که بیان‌کننده میزان پیکسل‌های

Read More