تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Peripheral

دستگاه جانبی Peripheral device

دستگاه جانبی یا Peripheral device چیست؟ دستگاه جانبی (Peripheral device) به دستگاه های کمکی گفته می‌شود که در کنار قطعات

Read More