بلوری Blu-ray

بلوری یا Blu-ray چیست؟ دیسک بلوری (Blu-ray Disk) یا به اختصار BD نوعی دیسک نوری دیجیتال است که به منظور

بیشتر بخوانید