تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

LibreOffice Impress

برنامه ارائه Presentation program

برنامه ارائه یا Presentation program چیست؟ برنامه ارائه یا برنامه پرزنتیشن (Presentation program) به نرم افزارهایی گفته می‌شود که امکان

Read More