صفحه نمایش تخت Flat Panel Display

صفحه نمایش تخت یا Flat Panel Display چیست؟ صفحه نمایش تخت یا مسطح (Flat Panel Display به اختصار FPD) گونه‌ای

بیشتر بخوانید

کتاب خوان الکترونیک E-book Reader

کتاب خوان الکترونیک یا E-book reader چیست؟ کتاب خوان الکترونیک (E-book Reader) یا به اختصار E-reader یک دستگاه همراه است

بیشتر بخوانید