تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

intelligent personal assistant

کورتانا Cortana

کورتانا یا Cortana چیست؟ کورتانا (Cortana) نام دستیار شخصی هوشمندی است که توسط شرکت مایکروسافت تولید شده است و در

Read More

دستیار شخصی هوشمند Intelligent Personal Assistant

دستیار شخصی هوشمند یا Intelligent Personal Assistant – IPA چیست؟ دستیار شخصی هوشمند (Intelligent personal assistant یا به اختصار IPA)

Read More