تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

imitation game

تست تورینگ Turing test

تست تورینگ یا Turing test چیست؟ تست تورینگ آزمونی مشهور در زمینه‌ی هوش مصنوعی است که برای ارزیابی میزان هوشمندی

Read More