تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

hyphen

کباب کیس Kebab Case

کباب کیس یا Kebab Case چیست؟ کباب کیس (Kebab Case) به گونه‌ای از نگارش واژه ها و عبارات مرکب گفته

Read More