تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

hyper link

انکر تکست Anchor text

انکر تکست یا Anchor text چیست؟ انکر تکست (Anchor text) به متن قابل کلیک در لینک های HTML گفته می‌شود.

Read More