تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

graphics processing unit

واحد پردازش گرافیکی Graphics Processing Unit – GPU

واحد پردازش گرافیکی یا Graphics processing unit – GPU چیست؟ واحد پردازش گرافیکی یا Graphics Processing Unit (به اختصار جی

Read More