تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Geo-blocking

ژئوبلاکینگ Geo-blocking

ژئوبلاکینگ یا Geo-blocking چیست؟ ژئوبلاکینگ (Geo-blocking) یا مسدودسازی جغرافیایی به فرایندی گفته می‌شود که طی آن دسترسی به محتواها و

Read More