تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Flight mode

حالت هواپیما – حالت پرواز Airplane mode – Flight mode

حالت هواپیما یا Airplane mode چیست؟ حالت هواپیما (Airplane mode) به حالتی گفته می‌شود که در آن فناوری‌های مرتبط با

Read More