تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

File shortcut

میانبر یا شورتکات Shortcut

میانبر، شورتکات یا Shortcut چیست؟ میانبر فایل (File shortcut به اختصار میانبر یا شورتکات Shortcut) در واقع ارجاعی است که

Read More