تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

fifo

صف Queue

صف یا Queue چیست؟ صف (Queue) عنوان ساختمان داده‌ای است که مجموعه‌ای از المان‌ها (عناصر) را بر اساس اصل FIFO

Read More