حرکات ابزارهای اشاره گر Pointing Device Gestures

حرکات ابزارهای اشاره گر یا Pointing Device Gestures چیست؟ حرکات ابزارهای اشاره گر (Pointing Device Gesture یا به طور خلاصه

بیشتر بخوانید

کشیدن و رها کردن Drag and drop

کشیدن و رها کردن یا Drag and drop چیست؟ کشیدن و رها کردن یا درگ و دراپ (Drag and drop)

بیشتر بخوانید