تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Decode

پردازنده یا واحد پردازش مرکزی Central Processing Unit – CPU

پردازنده یا Central Processing Unit – CPU چیست؟ پردازنده (Processor) یا واحد پردازش مرکزی (Central Processing Unit) که به اختصار

Read More