تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Caret browsing

ناوبری نشانگر Caret navigation

ناوبری نشانگر یا Caret navigation چیست؟ ناوبری نشانگر (Caret navigation) نوعی حرکت با کمک صفحه کلید است که در آن

Read More