تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Carbon Copy

کاربن کپی Carbon Copy

کاربن کپی یا Carbon Copy چیست؟ کاربن کپی (Carbon Copy) یا به اختصار Cc در حوزه‌ی ایمیل به قابلیتی گفته

Read More