تک دیک

واژه نامه و مجله آموزشی کامپیوتر و فناوری

Bandwidth

پهنای باند Bandwidth

پهنای باند یا Bandwidth چیست؟ پهنای باند (Bandwidth) نرخ انتقال داده در یک مسیر مشخص را بیان می‌کند. به عنوان

Read More